Shared vision

Nu cliënten de positieve effecten van een gezond voedingspatroon hebben ontdekt, betekent niet dat de begeleiding stopt. We gaan verder om nog een stap te zetten. Bijvoorbeeld door cursussen aan te bieden om te leren je eigen groenten en kruiden te kweken. Op die manier integreren cliënten gezond eten met een gezonde nieuwe hobby en met gezonde lichamelijke inspanning.

Vanuit de kookworkshops worden cliënten ook gestimuleerd om bijvoorbeeld samen met de mensen waarmee ze in een groeples bewegen of mensen die ze ontmoeten tijdens yoga, een kookclub op te zetten. Of om een gezonde ‘aanschuiftafel’ te organiseren. 1 x per maand gezond en gezellig eten met gelijk gestemde om ervaringen uit te wisselen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Kom in beweging, we zetten samen de volgende smakelijke stap

back